Blogs en media

01/2024 – ACT-inclusief, Een introductie op inclusie, wat is het? Emagazine Soociaal Domein
De komende tijd zullen wij vanuit ACT-inclusief voor het tijdschrift Sociaal Domein columns schrijven over inclusie en inclusief handelen. Hierbij zullen we dieper ingaan op onze visie, verschillende sociale thema’s (met korte casussen) en mogelijkheden voor inclusief handelen en gelijke kansen voor jeugdigen. In deze column gaat het over de vraag wat we moeten verstaan onder de term inclusie.
11/2021 – Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen vraagt anders kijken, theoptimist.nl

Kunnen we met z’n allen samenwerken aan publieke uitdagingen? Humanisticus Maarten Rector denkt dat we hiervoor als overheid, burgers en professionals anders moeten leren kijken. Hij gaat in op zijn ideeën voor wat hij ‘stadskracht’ noemt.

07/2020 – Pleidooi voor een kritisch-integrale benadering van kinder- en jongerenparticipatie, Filosofie Tijdschrift 2020 (juli-augustus)

De waarde van kinder- en jongerenparticipatie kan vanuit verschillende perspectieven bekeken en beschreven worden. in deze bijdrage zullen we kijken naar normatieve aspecten die we bij enkele gezichtspunten aantreffen en wat daarover gezegd wordt. Zij geven aanknopingspunten voor kinder- en jongerenparticipatie in steden en dorpen.

12/2019 – Kinderen groep 6 uit Kruiskamp bouwen ideale wijk, verslag Stad Amersfoort

Vrijdagmorgen de 13e was geen ongeluksdag voor de kinderen van de basisscholen in Kruiskamp. Ze kregen bij Kindcentrum Vlinderslag bezoek van wethouder Van Eijk om de door hen gebouwde stad officieel te openen en hun aanbevelingen uit de kinderwijkdialoog voor een ideale wijk in ontvangst te nemen.

09/2019 – Hoe thuiszitters aan de systeemwereld van het Passend Onderwijs ontglippen, FilosofieTijdschrift 2019 (september-oktober)

In dit artikel bespreken Hans Pollen en ik de situatie van thuiszitters in Nederland en gebruiken we een filosofische bril om in meta-perspectief enkele observaties te delen die ons opvallen. We laten zien hoe deze bril ons enkele inzichten geeft voor een dialogisch participatiemodel dat dit onderwijszorgprobleem vooruit kan helpen.

07/2018 – Werklab Gemeente Roermond: op naar betere samenwerking, LSA Bewoners

Gemeenten willen graag beter leren samenwerken met bewonersinitiatieven en (sociaal) ondernemers. Daarom organiseert het LSA met DoorDacht Doen, ondersteund door A+O fonds Gemeenten, vijf pilots om gemeenten hierbij te helpen. We doen verslag van het werklab in de gemeente Roermond.

01/2018 – Op zoek naar gereedschappen die open kunnen breken, ACT!NOW

De Omgekeerde Toets geeft ambtenaren de mogelijkheid om juridisch om te denken en uit verkokerd denken te kunnen stappen. Dit doet de toets door middel van een aantal simpele denkstappen. In dit artikel in ACT!NOW beschrijven Hans Pollen en ik de praktische relevantie van deze wijze van denken voor integraal werken bij thuiszitterscasussen.Zie na openen weblink in de zwarte balk links de bovenste optie, pagina 26 en verder.

2016/01 – Blog Hokjesgeest. Voor Dander, de kracht van diversiteit

Een blog over vooroordelen en ongemakkelijkheid dat daarbij kan ontstaan. Een stukje geinspireerd door de ontmoeting met Gerard tijdens een zomerse fietstocht.

09/2016 – Participation society in The Netherlands, column elderly-oftheworld.com

De wijze waarop Nederland zorg organiseert voor ouderen is in twee decennia flink veranderd. Sommige ouderen willen en kunnen betalen voor extra zorg van zorgprofessionals in zzp-verband. Zorgt dit voor een sociale kloof waardoor sommige ouderen beter mee kunnen komen?