Professionals

Jij bent een lokale ambtenaar, raadslid of professional in een publiek beroep en wil graag samenwerken met de buurt of stad?

Je werkt als ambtenaar en hebt de inbreng van inwoners nodig voor het maken van een beleidsplan voor gebiedsontwikkeling. Misschien wil je zelfs wel samen met de bewoners hiervoor een plan maken? Of je krijgt te maken met inwoners die een initiatief zijn begonnen voor gezond voedsel uit de streek en willen dat het stadhuis gezond en lokaal eten gaat ondersteunen met beleid.

Misschien ben je welzijnswerker en ben je actief in de wijk om mensen te helpen. Of ben jij die politieagent die in de wijk rondloopt en een praatje maakt met de mensen in de buurt om te horen hoe het gaat met mensen en de wijk?Er zijn verschillende beroepen waarbij interprofessioneel werken en samenwerken met inwoners als goed kunnen luisteren belangrijk vaardigheden zijn. Dit goed kunnen maakt het werk en de resultaten beter gedragen, krachtiger, waardevoller en ook leuker

Wat kan ik betekenen

Vanuit DoorDacht Doen bied ik verschillende diensten aan om het samenwerken met inwoners en sociaal ondernemers te bevorderen (zie groene vak). De meeste onderdelen van deze diensten bied ik in Amersfoort aan als Stadskrachtacademie (Amersfoort), een ondersteunend platform en ecosysteem van werkvormen en leeraanbod voor publieke en sociale vraagstukken. Voor het aanbod van jeugdigen zie Stadskrachtacademie Jong.

Aanbod met anderen

Voor de toerusting van uitvoerend en aansturende professionals gericht op jeugd, zie mijn bezigheden bij ACT-inclusief . Bij Act-inclusief vind je aanbod voor het onderwijs, het sociaal domein en gemeenten waar het gaat om dialogische en interprofesionele vaardigheden voor professionals. Ook bieden we ondersteuning bij visievorming op inclusie en inclusief handelen ten behoeve van jeugdigen.

Sociaal ondernemers die zoeken naar contact met andere bedrijven, impactfinanciers en andere stakeholders in het impactecosysteem van regio Amersfoort verwijs ik naar Impact Coalitie Amersfoort.

Thema’s

  • Democratische ontwikkeling
  • Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en sociaal ondernemen
  • Burgerschapsvorming en jongerenparticipatie
  • Sociaal maatschappelijke thema’s (verdieping)
  1. Lees meer over deze thema’s in mijn blogs en artikelen en mijn visie op werken.
Diensten

Terug naar de startpagina