Algemene Voorwaarden

Deze pagina is nog onder constructie

Algemene Voorwaarden

  • Definities;
  • Totstandkoming van de overeenkomst;
  • Annulering;
  • Uitvoering van de overeenkomst;
  • Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant;
  • (Op)levering;
  • Facturatie, betaling en incassokosten;
  • Aansprakelijkheidsbeperkingen;